Skrivböcker

Skrivböcker med ränder, blanka eller prickade sidor att användas för reflektion, anteckningar i jobbet, dagbok eller kanske bullet journal. Plocka med en penna att skriva med samtidigt så är du redo.